Bộ sưu tập: Lịch sử

Các cuốn sách điện tử hấp dẫn mô tả các sự kiện và nhân vật lịch sử của Việt Nam và thế giới. Đủ chủng loại, từ các cuốn sách dành cho học sinh đến những tác phẩm chuyên sâu dành cho nhà nghiên cứu lịch sử.