Bộ sưu tập: Doanh nhân - Bài học kinh doanh

Bất kể bạn đã là doanh nhân hay người đang có ước mơ xây dựng cơ nghiệp của mình, hoặc bạn muốn đóng góp hơn nữa cho công ty - tập các cuốn sách về Doanh nhân - Bài học kinh doanh này là dành cho bạn.